Rechtsbijstand verzekering voor alle bedrijven

Rechtsbijstand verzekering voor alle bedrijven

Rechtsbijstand verzekering voor alle bedrijven

Een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven dekt de kosten voor juridische bijstand. Een privé rechtsbijstand verzekering dekt geen enkele schade voor zakelijke aangelegenheden. Indien u in een zakelijk conflict raakt waarbij u juridische bijstand moet inschakelen is dit gedekt door de rechtbijstandverzekering. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook juridisch advies en een incassoservice. Ook conflicten met leveranciers en afnemers vallen onder de dekking van de verzekering.